سخن روز /
آموزش اعضاء،کارکنان و ارکان تشکل ها ، شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان
    آموزش اعضاء،کارکنان و ارکان تشکل ها ، شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی  زنان            

 شناسه خدمت        18051208102

نوع خدمت           خدمت به شهروندان (G2C)و خدمت به کسب وکار(G2B)
 شرح خدمت

 خدمتی است که در جهت توانمند سازی تشکل هاو نظام صنفی کشاورزی و اعضاء و کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان انجام می پذیرد.

 درخواست خدمت

 سامانه Stos

 سامانه (آموزش مجازی تعاونیها وتشکلها)

 ارائه خدمت

 سامانه Stos

 سامانه (آموزش مجازی تعاونیها وتشکلها)

  مستندات مورد نیاز

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی//اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش واریزی 3 درصد سهم آموزش// تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقیقی و حقوقی

 قوانین ومقررات

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :بند 5 و 29 ماده 6 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 3 ماده 10 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.

بند 7 ماده 30 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 1 ماده 5 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 7 ماده 30 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//تبصره 3 ماده 5 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//تبصره 2 ماده 17 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//بند 1 وظایف حاکمیتی دفتر، ابلاغی مرکز نوسازی و تحول اداری به شماره 439/210 مورخ 20/2/91.

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: ماده 62 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، ابلاغیه شماره 11673/020 مورخ 30/3/1388 وزیر جهاد کشاورزی «واگذاری تصدی گری»، ابلاغیه شماره 9896/200 مورخ 3/10/90 ستاد اصل 44 وزارت جهاد کشاورزی «واگذاری امور تصدی گری»، مصوبه شماره 396 مورخ 4/2/90 هیات مدیره سازمان تعاون روستایی ایران «قرارداد واگذاری اجرای دوره های آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی تعاونی روستایی استان»

 استعلام(فرایندهای مشترک بین دستگاهی)

 ندارد

 پاسخ به سئوالات متداول

1-نحوه برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی چگونه است؟

برنامه ریزی-نیازسنجی برای عناوین دوره های آموزشی-تایید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران درقالب تقویم آموزشی

 

2-عناوین دوره های آموزشی برای شبکه در چه قالبی میباشد؟

بیشتر عناوین دوره های آموزشی درقالب بیمه ،حسابرسی، مالی،بازاریابی، ومالیات و... میباشد.

 

3- نحوه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان به چه صورت است؟

دوره های آموزشی کارکنان سازمان بصورت متمرکز وتوسط سازمان مرکزی تعاون روستائی برگزار میگردد

  مدت زمان انجام خدمت

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: حداکثر 3 روز   اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: 1 روز

 ساعات ارائه خدمت

                     
                              شنبه تا چهارشنبه هرهفته از ساعت 7/30  لغایت 14/30
                              پنچ ها از ساعت 7/30 لغایت 14/3
 تعداد بار مراجعه حضوری
                          تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: حضور در دوره/ کارگاه و ارائه معرفی نامه/ اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: حضور در دوره (نیازی به مراجعه حضوری ندارد)
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی:ندارد

 اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: بند 2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و 3 درصد سود ویژه تعاونی ها

 مسئول اصلی ارائه خدمت

 طبقه اول - آقای علی عباس مظاهری داخلی 211 شماره 08138263694  

                               Email: HAMEDAN@corc.ir

 مراحل گردش کار

 تشکیل کمیته برنامه ریزی اجرای دوره اموزشی

 تعیین مخاطبین اجرای دوره ها وگروه بندی و برآورد نیازهای آموزشی

 تعیین عناوین دوره ها وتدوین استاندارد آموزشی

 تعیین زمان ومکان ومجری دوره ها

نمودار مراحل دریافت خدمت
                                 دانلود نمودار مراحل دریافت خدمت 
    
 

توافقنامه سطح خدمت توافقنامه سطح خدمت"برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی(تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان"

1-  مقدمه: خدمتی است که در جهت توانمندسازی تشکلها و نظام صنفی کشاورزی و اعضاء و کارکنان و ارکان شرکتهای تعاون روستایی و کشاورزی وزنان انجام میپذیرد.

2-هدف :هدف ازتوافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت ""برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی(تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان"توسط "سازمان تعاون روستاییاستان قزوین"، کیفیت تحویل خدمت مذکور برای "کلیه اعضا وارکان شرکتها وتشکلهای تحت پوشش سازمان"مورد توافق قرار گیرد.

 3-مسئولیت:  سازمان تعاون روستایی استان قزوین موافقت می کند که خدمت مذکور را بدین منظورارائه دهد:

آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی به روستائیان

اشاعه وترویج  فرهنگ تعاون بمنظور توسعه(کمی وکیفی )تعاونی ها

ج :تعلیم و تربیت نیروی انسانی موردنیاز سازمان وتعاونیها

د :ارائه خدمات فرهنگی به اعضاء وکارکنان ومدیران تعاونیها

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی تشکلهاو نظام صنفی کشاورزی: معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی //اعضاء، کارکنان و ارکان شرکتهای تعاون روستایی و کشاورزی و زنان :درخواست و معرفی متقاضیان آموزش //فیش واریزی3درصد سهم آموزش //تایید و معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان واحراز هویت حقیقی وحقوقی

زمان انجام خدمت :

تشکلهاونظام کشاورزی :حداکثر3روز

اعضاء،کارکنان وارکان شرکتهای تعاون روستایی و کشاورزی و زنان :1روز

تعداد مرتبه مراجعه حضوری :ارائه مدارک و تقاضااین خدمت از طریق سامانه تحت وب  stos.ir ارائه میگردد.

5-هزینه ها و پرداختها ارائه خدمت :ارائه این خدمت هزینه ای ندارد

6-دوره عملکرد:این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده، ،اعتبار دارد.

7-خاتمه توافقنامه:چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، بااطلاع قبلی موضوع خاتمه موافقتنامه اعلام می گردد.

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/09
تعداد بازدید:
38
Powered by DorsaPortal