سخن روز /
سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
قابل توجه مراجعین محترم
چنانچه در انجام فرایند اجرایی این سازمان به منظور دریافت خدمت با ترک فعل از ناحیه کارشناسان و یا تسهیلگران ارائه خدمت به بهره برداران بخش کشاورزی برخورد نمودید ؛ می توانید موضوع را جهت پیگیری به دبیرخانه کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سازمان و یا سایر واحدهای .نظارتی مستقر در این سازمان به نحو مقتضی منعکس نماید.
کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سازمان
 
 
بسمه تعالی
ارائه خدمات در این سازمان هیچ هزینه ای ندارد  لذا  در صورت در خواست وجه از طرف کارشناسان ذیربط جرم و غیر قانونی می باشد. شما میتوانید از طریق پرتال سازمان قسمت رسیدگی به شکایات یا سامانه بازرسی موضوع را پیگیری نمائید.
کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
 
 
 
تاریخ به روزرسانی: 1400/04/21
تعداد بازدید: 112
Powered by DorsaPortal