سخن روز /
خدمات شناسنامه دار سازمان
خدمات شناسنامه دار سازمان

عنوان زیرخدمت

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت کشاورزی

انحلال مجوز شرکت‏های کشت و صنعت کشاورزی

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های سهامی زراعی کشاورزی

انحلال مجوز شرکت‏های سهامی زراعی کشاورزی

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

انحلال مجوز شرکت‏های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی کشاورزی (آبزی‏پروران، ماهیان سردآبی، صیادان، آبخیزداری و منابع طبیعی، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی، باغداران، زنبورداران، دامداران، مرغداران تخم‏گذار، مرغداران گوشتی، گلخانه‏داران، سیب‏زمینی‏کاران و ...)

انحلال مجوز شرکت‏های تعاونی کشاورزی (آبزی‏پروران، ماهیان سردآبی، صیادان، آبخیزداری و منابع طبیعی، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی، باغداران، زنبورداران، دامداران، مرغداران تخم‏گذار، مرغداران گوشتی، گلخانه‏داران، سیب‏زمینی‏کاران و ...)

صدور مجوز تشکیل اتحادیه‏های کشاورزی شهرستانی / استانی/ ملی

انحلال مجوز اتحادیه‏های کشاورزی شهرستانی / استانی/ ملی

صدور پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان

صدور پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان

صدور مجوز تاسیس تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

صدور مجوز ادغام تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

صدور مجوز انحلال تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

ابطال مجوز واحد اعتباری

صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی

صدور تأییدیه فنی تشکیل تشکل‏ها و انجمن‏های تخصصی- صنفی کشاورزی

صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان‏های غیردولتی(NGO) کشاورزی

صدور تائیدیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان به هیات موسس

صدور مجوز خرید و فروش اموال غیرمنقول شبکه تعاونی‏های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

صدور مجوز ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز شبکه تعاونی‏های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

برگزاری سالانه هیات عمومی نظام صنفی کشاورزی

تایید صلاحیت فنی و حرفه‏ای داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسی نظام صنفی شهرستان / استان / هیات عمومی و شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی

ارائه خدمات مهندسی طرح‏های عمرانی به اتحادیه‏ها و شرکت‏های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

آموزش اعضاء، کارکنان و ارکان تشکل‏ها، شرکت‏های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان

تأمین و توزیع نهاده‏های کشاورزی

خرید و فروش محصولات کشاورزی

معرفی مشاغل کشاورزی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی به شبکه تعاونی‏های روستایی و کشاورزی (شرکت‏ها و اتحادیه ‏ها)

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/30
تعداد بازدید:
245
Powered by DorsaPortal